Maja Śnieżyńska
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA


884-169-906

Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju, której podstawą jest relacja terapeutyczna. Jest to więź rozwijająca się między osobą zgłaszającą się na terapię a terapeutą, w miarę trwania procesu psychoterapii. Relacja ta opiera się na stałości (warunki terapii- czas, miejsce,zasady kontaktu), poczuciu bezpieczeństwa i zrozumieniu.
Jako terapeuta koncentruję się na tym co wyjątkowe i niepowtarzalne w danej osobie, dlatego moje interwencje terapeutyczne są dostosowane do Państwa indywidualnych cech.
Pomagam Państwu zrozumieć i zaakceptować siebie.

Psychoterapia psychodynamiczna


Pracuję w podejście psychodynamicznym, które opiera się na założeniu, że znaczna część życia psychicznego jest nieświadoma. Obszarem zainteresowania terapii są m.in nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby rozumienia otaczającej rzeczywistości oraz ukształtowane w dzieciństwie wzorce relacji z ważnymi osobami, które można poznawać poprzez sny, objawy nerwicowe, sposoby wchodzenia i przeżywania relacji z innymi, w tym z terapeutą.

Metoda współpracy

Psychoterapię indywidualną poprzedzają 3 konsultacje. Konsultacja trwa 50 minut.
Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej metody formy pomocy dostosowanej do Państwa potrzeb i możliwości.
Przed rozpoczęciem psychoterapii omawiamy zasady współpracy - kontrakt terapeutyczny.
Sesje terapeutyczne odbywają się raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, trwają 50 minut.

W zależności od problematyki i oczekiwań z którymi się Państwo zgłaszają, proponuję formę psychoterapii:
- psychoterapia długoterminowa jest formą pracy mającą na celu poznanie i zrozumienie siebie - swoich uczuć, myśli, zachowań w zależności od sytuacji i w kontekście relacji. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.
- psychoterapia krótkoterminowa jest formą pracy w obliczu sytuacji kryzysowej, nakierowanej na konkretny cel. Długość jest związna z przepracowaniem danej sytuacji.


Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, pracuję zgodnie z zasadami etycznymi zawodu psychoterapeuty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przeżywasz trudności życiowe? Masz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji? Doświadczasz lęku, obniżonego nastroju? Masz trudności w czerpaniu satysfakcji z życia? Zapraszam na konsultację.

O MNIE

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz psychoterapeutą.


Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz socjologia oraz 4,5 letni kurs psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym i systemowym, pod kierownictwem prof.dr hab A. Cechnickiego w Krakowie.

Dodatkowo zdobywałam wiedzę z zakresu:

 • psychoterapii poznawczo- behawioralnej (kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej SWPS),
 • psychodramy (trening metodą psychodramy do certyfikatu asystenta psychodramy Instytutu Psychodramy)
 • psychoanalizy grupowej (kurs psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej Rasztów).

Pracowałam na stanowisku psychologa/psychoterapeuty w następujących instytucjach:

 • Oddział Psychosomatyczny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce,
 • Ośrodek rehabilitacji Neurologicznej, Kardiologicznej i Ogólnoustrojowej
  Medi-System Marianna,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Soteria oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Dzielnicy Ursynów (ośrodki wsparcia dla osób
  z doświadczeniem kryzysu psychicznego),
 • Oddział dzienny psychiatryczny SZPZLO Praga- Północ,
 • Fundacja Światło dla życia – Ośrodek Alira i Poradnia Światełko dla osób borykających się z zaburzeniami odżywiania.
 • Poradnia zdrowia psychicznego Medi System oraz Vita Med (NFZ),
 • Klinika Psychomedic.


Doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych i neurologicznych zdobywałam m.in w Wojskowym Instytucie Medycznym – Oddział psychiatrii i stresu bojowego, Szpitalu Bródnowskim – Oddział psychiatryczny, Instytucie Psychiatrii i Neurologii- Oddział rehabilitacji neurologicznej, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.


Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i nastolatków; psychoterapii grupowej; warsztatów psychorysunku, dramy, pracy z ciałem (relaksacja).


Aktualnie współpracuję z Centrum psychologicznej opieki okołoporodowej
(Sylwia Kopka, Rodzicielstwo szyte na miarę) w ramach którego prowadzę
konsultacje dla kobiet w okresie okołoporodowym.


Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuję zgodnie z zasadami etyczymi zawodu psychoterapeuty: KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTÓW PTP.
Regularnie podnoszę swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w superwizjach, seminariach psychoanalitycznych i konferencjach naukowych.Psychoterapia jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju, której podstawą jest relacja terapeutyczna.

OFERTA TERAPEUTYCZNA

Psychoterapia opiera się na zasadach szacunku i akceptacji, z dostosowaniem interwencji do Państwa potrzeb i możliwości.

Oferta terapeutyczna

Oferta terapeutyczna skierowana jest do osób, które doświadczają:

 • sytuacji kryzysowych tj.utrata bliskiej osoby, nagła choroba,wypadek, konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej,
 • trudności okresu okołoporodowego, niepokój, obniżenie nastroju, trudności w zaakceptowaniu swojego stanu, utrata ciąży, lęk przed porodem, doświadczenie trudnego porodu, depresja poporodowa.
 • trudności w nawiązaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych lub partnerskich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w rozpoznaniu i zrozumieniu własnych potrzeb, stanów emocjonalnych,
 • trudności w byciu asertywnym,
 • zaburzeń lękowych-napady paniki, stany lękowe, fobie,
 • dolegliwości psychosomatycznych - ból w klatce piersiowej, bóle żołądka, migreny, problemy dermatologiczne...,
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym- natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne,
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości, w tym borderline, narcystycznych,
 • problemów ze snem- bezsenność, koszmary senne,
 • zaburzeń jedzenia-anoreksja, bulimia.

Psychoterapia daje możliwość lepszego poznania i zrozumienia siebie - swoich uczuć, myśli, zachowań wobec innych i siebie samego, tak by w rezultacie móc akceptować i rozwijać swój potencjał, czerpać satysfakcję z relacji z innymi.

KONTAKT

884-169-906

kontakt@psycholog-maja.waw.pl

Maja Śnieżyńska Psychoterapia

Prowadzę sesje terapeutyczne w gabinecie na Saskiej Kępie w Warszawie, przy ulicy Królowej Aldony 9m2 oraz online


Klauzula informacyjna RODO